ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕΜΑΘΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Νομισματικές κρίσεις και η κρατική τους διαχείριση στην Ελλάδα, 1880-1930, Μνήμων, 17|1995, 181-206


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: