ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΤΑΤΑΣ, Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Μνήμων, 11|1987, 199-207


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: