ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, Π. Ε. Πετράκης (μέ τη συνεργασία του Χ. Πανώριου), Τα σημεία καμπής στη δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας (1840-1913), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1992, 234 σ., Μνήμων, 15|1993, 325-329


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: