ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΓΙΑΣ, Τα ενεργά αρχεία επιχειρήσεων, Τετράδια Εργασίας, 32, 153-159


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: