ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Τμήμα του Αρχείου του Αγιοταφικού Μετοχίου Κωνσταντινουπόλεως. Μέρος Δεύτερο. Κατάλογος χρεωστικών ομολογιών, Τετράδια Εργασίας, 33, 119-228


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: