ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, H αλιεία και τα προϊόντα της στην εικονογραφία και τις φιλολογικές πηγές των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, Τετράδια Εργασίας, 33, 29-53


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: