ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ, Η αλιεία στον ελληνορωμαϊκό κόσμο: σημειολογία κειμένων και αλιευτικής εικονογραφίας, Τετράδια Εργασίας, 33, 55-83


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: