ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Η διαχείριση της αλιείας και των προϊόντων της στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα, Τετράδια Εργασίας, 33, 85-96


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: