ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ, Αλιεία κοραλλιών στο Ιόνιο τον 19ο αιώνα, Τετράδια Εργασίας, 33, 97-107


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: