Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δικαιώματα αλιείας στη Χίο, 17ος-18ος αιώνας, Τετράδια Εργασίας, 33, 109-123


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: