ΕΥΔΟΚΙΑ ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ, Ψαρεύοντας στο Αιγαίο τον 19ο αιώνα, Τετράδια Εργασίας, 33, 139-154


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: