ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Τμήμα του Αρχείου του Αγιοταφικού Μετοχίου Κωνσταντινουπόλεως. Μέρος Πρώτο. Φάκελοι 1-8, Τετράδια Εργασίας, 32, 45-117


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: