Δ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ , Τετράδια Εργασίας, 27, 169-326


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: