ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Μορφές αλιείας στη Νοτιοανατολική Λακωνία (Βάτικα), Τετράδια Εργασίας, 27, 183-221


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: