ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ, Το αρχείο της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, Τετράδια Εργασίας, 21, 133-135


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: