ΟΛΓΑ ΣΕΝΗ, Το αρχείο σχεδίων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου: δυνατότητες αξιοποίησης στην ιστορική έρευνα, Τετράδια Εργασίας, 21, 136-138


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: