ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ, Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορικών Ερευνών Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι) και η αξιοποίηση των στοιχείων της βιομηχανικής κληρονομιάς του, Τετράδια Εργασίας, 21, 147-149


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: