ΕΜΜ. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Από τους ρόλους του δικαστικού γραμματέα και ανακριτή στη συγγραφή της "Βαβυλωνίας". Η δικανική δομή της κωμωδίας του Δ.Κ. Βυζάντιου, Τετράδια Εργασίας, 20, 11-31


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: