ΕΜΜ. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Πότε ο Δ.Κ. Βυζάντιος έγραψε τη "Βαβυλωνία"; Δοκιμή αποκρυπτογράφησης σκηνικών δεδομένων, Τετράδια Εργασίας, 20, 33-60


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: