ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ, Ανάλυση συστημάτων ιστορικών πληροφοριών: το παράδειγμα του ιστορικού αρχείου της Ε.Τ.Ε., Τετράδια Εργασίας, 21, 106-125


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: