Εμαν. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Έκθεσις της επιτροπής της Μονής του Αγίου Ανδρέου προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, , 2|1894, 131-134


Μη διαθέσιμη περίληψη 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: