Τίτλος:

Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2001

Αρχείο:

Περίληψη:

Ραβάνης, Κ. (επιμ.) (2001). Η μύηση των μικρών παιδιών στις φυσικές επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις

Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πάτρα, 10-12 Δεκεμβρίου 1999Ακολουθήστε το ΕΚΤ: