Τίτλος:

Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2003

Αρχείο:

Περίληψη:

Τσιτουρίδου, Μ. (επιμ.) (2003). Οι φυσικές επιστήμες και οι επιστήμες της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση.

Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 14-16 Δεκεμβρίου 2001Ακολουθήστε το ΕΚΤ: