Τίτλος:

Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2004

Αρχείο:

Περίληψη:

Λουκά, Λ., Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χρ. & Κωνσταντίνου, Κ. (επιμ.) (2004). Διδακτική των φυσικών επιστημών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη νηπιακή ηλικία.

Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία:
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Ε.Α., Λευκωσία, 30 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2004. Ακολουθήστε το ΕΚΤ: