Τίτλος:

Τέταρτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2008

Αρχείο:

Περίληψη:

Χρηστίδου, Β. (επιμ.) (2008). Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες. Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές.

Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Π.Ε., Βόλος, 23-25 Ιουνίου 2006

(Προσωρινά διαθέσιμο τμήμα των πρακτικών)Ακολουθήστε το ΕΚΤ: