Δημήτρης Κ. Ψυχογιός, Συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών φαινομένων του 19ου αιώνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 63|1986, 133-200


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Follow EKT: