ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΞΩΓΑΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ (1750-1940). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, Μνήμων, 24|2002, 327-343


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Follow EKT: