ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, INTERNET ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Μνήμων, 16|1994, 149-155


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Follow EKT: