ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854), Μνήμων, 14|1992, 49-69


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Follow EKT: