ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΝΕΡΛΗ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1822-1850), Μνήμων, 27|2005, 251-270


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Follow EKT: