Τίτλος:

Έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2013

Αρχείο:

Περίληψη:

Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου (επιμ.) (2013). Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο.

Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Νηπιαγωγών, Φλώρινα, 19-21 Οκτωβρίου 2012Ακολουθήστε το ΕΚΤ: