Τίτλος:

Όγδοο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2014

Αρχείο:

Περίληψη:

Τσελφές, Β. (επιμ.) (2016). Προσχολική ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών, Αθήνα 19-21 Δεκεμβρίου 2014


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: