Τίτλος:

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2016

Αρχείο:

Περίληψη:

Καλογιαννάκης, Μ. (επιμ.) (2017). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Ρέθυμνο, 27-29 Μαΐου 2016.


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: