Τίτλος:

HAPSc Policy Briefs Series

Το HAPSc Policy Briefs Series είναι ένα επιστημονικό περιοδικό του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), που εκδίδεται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EduTRIP) που έχει ως βάση της το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον, έχει ενταχθεί στις δράσεις που φέρουν το έμβλημα του United Nations Academic Impact (UNAI). Ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό την συνοπτική και συνεκτική παρουσίαση πληροφοριών για επίκαιρα ζητήματα, με σκοπό την ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: