ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ TOΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Μνήμων, 14|1992, 189-194


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: