ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΤΡΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΒΟΥΚΙΤΣΕΣ». ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, Μνήμων, 23|2001, 99-112


Antonis Liakos, Hercules, Amazons and the delicious crumpets. Representationsof Gender and Power in the Writings of RigasThis paper explores the question why the well-known intellectual andpatriot Rigas Ferraios had used in his monumental Carta the image ofHercules fighting an Amazon. What were the sexual connotations ofthis representation in a map intended to represent the space of thenation? The central idea is that the representations of masculinity andnationality were tightly interconnected, and through this interconnectionboth were redefined.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: