ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΝΑ, Ή ΠΕΡΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΟΓΟΣ. ΑΘΗΝΑ, 1835. ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TOΥ Ε. Α. ΣΙΜΟΥ, Μνήμων, 23|2001, 113-152


Alexis Politis, Corinne, ou de la Prose Néohellénique. Athènes, 1835. Commentairessur la traduction de E. A. SimosÉdition des six feuilletons, parues dans la presse de l'époque, et signéspar des initiales, à l'occasion de la traduction de l'oeuvre de Madamede Staël. Il s'agit d'un discours sur la littérature, et surtout sur sa nécessitépour la société grecque moderne, qui n'a pas jusqu'à aujourd'huitiré l'attention des spécialistes. Des commentaires détaillés, une propositionpour les noms qui se cachaient sous les initiales et l'encadrementhistorique accompagnent l'édition.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: