ΒΑΣΩ ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ, ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ, Μνήμων, 21|1999, 189-200


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: