ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Μνήμων, 19|1997, 41-71


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: