ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ, ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΠΤΥΧΕΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, Μνήμων, 19|1997, 186-199


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: