ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ, Μνήμων, 25|2003, 35-52


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: