ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΕΘΝΟΜΆΡΤΥΡΕΣ, Μνήμων, 24|2002, 107-143


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: