ΒΑΣΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ο ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ (1901-1926), Μνήμων, 24|2002, 145-178


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: