ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ, ΕΠΙ TINI ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΕΡΕΙΝ ΑΥΤΗΝ ΨΗΦΟΥ; ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ, Μνήμων, 24|2002, 179-226


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: