ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ (1880-1956), Μνήμων, 24|2002, 227-268


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: