ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ, ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ή «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ», Μνήμων, 24|2002, 369-386


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: