ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Υποσιτισμός και φυματίωση στο Μεσοπόλεμο: υγιεινή διατροφή και οργάνωση μαθητικών συσσιτίων (1928-1932), Μνήμων, 30|2009, 233-262


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: