ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΥΘΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, Μνήμων, 18|1996, 9-21


Δεν παρατίθεται περίληψη στα Ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: