ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ, ΕΓΓΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ, Μνήμων, 18|1996, 109-142


Δεν παρατίθεται περίληψη στα Ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: