ΜΑΡΙΑ Ε. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, Η ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D'ARC ΚΑΙ Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1944), Μνήμων, 16|1994, 157-161


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: